Commissie Kwaliteitsverbetering

De kwaliteitscommissie ondersteunt alle leden van de Coöperatie in het streven om het Bungalowpark in de toekomst zijn aantrekkelijkheid te laten behouden.
De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het tijdig onderhouden van de bungalow en de omgeving. Minimaal 1 maal per jaar een grote schoonmaak, binnen en buiten is noodzakelijk in de mooie bosrijke omgeving.

De commissie is actief sinds 2016. Onderstaande leden nemen deel aan de kwaliteitscommissie. We zoeken leden. Geeft u zich graag op

 

Naam
Huisjeno.
Henk en Alie Westerhof B136
Mark Westera B108
Dirk van Haaften B173

De commissie heeft een lijst met kwaliteitscriteria opgesteld die door de leden is goedgekeurd. Aan de hand van deze lijst kan een eigenaar vaststellen wat de verbeterpunten aan zijn of haar bungalow zijn. Dit is een proces dat de eigenaar zelf uit kan voeren, hulp inroepen van andere eigenaren bij dit proces kan enorm helpen. Anderen vallen zaken vaak eerder op dan jezelf doet. Bovendien kun je dan sparren over de constateringen en mogelijke oplossingen.

Mocht een eigenaar hulp of advies willen bij dit proces of eens met de kwaliteitscommissie willen afstemmen, dan kan dat natuurlijk.

Mocht de verhuurorganisatie een onafhankelijk beeld willen hebben, dan kunnen zij de kwaliteitscommissie ook inschakelen. 2 of 3 commissieleden gaan dan samen met de eigenaar aan de hand van de checklist de bungalow door. De eigenaar krijgt dan advies om verbeteringen door te voeren. Mocht de verbetering te lang gaan duren of gaat het de eigenaar niet lukken, dan kan in het uiterste geval de verhuurorganisatie op advies van de kwaliteitscommissie besluiten de Bungalow uit de verhuur te halen.

De kwaliteitscommissie heeft zich ten doel gesteld om uiterlijk eind 2018 te kunnen zeggen dat alle Bungalows aan de lijst voldoen.

De commissie heeft verder nog het idee om jaarlijks een ‘klusdag’ te organiseren waarbij eigenaren elkaar kunnen helpen met kleine klusjes en mogelijk ook centrale (mandelige) zaken opgepakt kunnen worden.

Samengevat in een proces:

De lijst met kwaliteitscriteria is hier te downloaden en ook te vinden bij de documenten.

De kwaliteitscommissie is per mail te bereiken via het contactformulier

We staan altijd open voor suggesties.

Scroll Up