Doelstelling coöperatie Steenhopenweg U.A.

In onze statuten staat als doel van de Coöperatie:

  • de behartiging van de stoffelijke belangen van haar leden als eigenaren van bungalows in het Drouwenerzand en als gerechtigden in de gemeenschappelijke zaken.

De belangrijkste taken die hieronder vallen zijn het beheer van het park en de verhuur van de bungalows.

Om het gestelde doel te bereiken, willen wij de kwaliteit van ons park op hoog niveau houden en hier continu in blijven verbeteren. Dit betekent dus een maximale bezettingsgraad van de bungalows in een goed verzorgd park. De uitvoering van de verhuur van de bungalows en het beheer van het park is uitbesteed aan Drouwenerzand B.V.

 

De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur van maximaal 5 leden. Het bestuur heeft mandaat om namens de coöperatie besluiten te nemen en verplichtingen aan te gaan met derden. Twee maal per jaar is een algemene ledenvergadering onder leiding van het bestuur.  Het bestuur zelf vergadert 5 à 6 maal per jaar om lopende zaken af te handelen en de ledenvergaderingen voor te bereiden. Het bestuur onderhoudt de relatie met de overige leden, de beheer- en verhuurorganisatie en verzorgt de financiële en administratieve zaken van de coöperatie.

Binnen de Coöperatie kunnen meerdere commissies, samengesteld uit onze leden, actief zijn. Momenteel hebben we een kascommissie en een kwaliteitscommissie.

 

In de statuten en het reglement van de coöperatie zijn alle zaken beschreven, lees de volledige Statuten en het reglement hier

Scroll Up