Glasvezelaanleg op Drouwenerzand

Beste eigenaar,

Op de voorjaarsvergadering hebben wij u deelgenoot gemaakt van de plannen voor een glasvezelaansluiting bij uw bungalow op vakantiepark Drouwenerzand. Op dat moment waren we in gesprek met de betreffende organisatie (Digitale Stad) welke periode geschikt zou zijn en of dit paste in hun planning.

Nu kunnen wij u het volgende berichten. Het aanleggen gebeurt in november als het feitelijke verhuurseizoen achter de rug is. Het glasvezelnetwerk wordt gratis aangelegd tot en met het afmonteren in de bungalow. Dit afmonteren gebeurt in principe in de meterkast. Op de pagina met documenten vind u de brochure van de Digitale Stad.

Na de aanleg van de glasvezel in uw bungalow bent u volledig vrij om een abonnement af te sluiten of niet.

Mocht u besluiten om de aansluiting naar de bungalow niet te laten aanleggen, in een latere fase gaat het wel (veel) geld kosten. Zie het als een waardevermeerdering van uw bungalow.

Wij zijn in overleg met de aannemer van dit project om de daadwerkelijke uitvoering door te nemen, denk hierbij o.a. aan de methode om de kabel over het park en naar de bungalows te verspreiden.

Voorafgaand aan het daadwerkelijke graven wordt er geschouwd door glasvezelvoorbereiders. Zij noteren enkele gegevens (naam, adres op het park en mailadres voor later contact) en brengen de situatie ter plaatse in beeld. Daarnaast dient de plaats van het glasvezelkastje te worden bepaald. Dit zal veelal de meterkast zijn, aangezien daar ook vaak het modem staat. Er worden foto’s gemaakt van de woning, de plaats van binnenkomst in de woning en de meterkast. Dit ter voorbereiding op de daadwerkelijke aansluiting.

Deze schouw gebeurt op 23 en 26 september onder toezicht van iemand van het bungalowpark. U kunt hierbij aanwezig zijn, maar dat is geen vereiste. Mocht u niet aanwezig kunnen/willen zijn, dan vragen wij u toestemming te geven om uw gegevens te delen met Digitale Stad, uw bungalow te betreden en dat bovengenoemde foto’s worden gemaakt.

Om uw toestemming, of uw weigering indien u absoluut geen aansluiting wilt, de gevraagde gegevens en enkele aanvullende zaken door te geven hebben we een invulformulier gereedstaan.

Belangrijk: indien u het formulier niet invult, gaan we ervan uit dat u geen gratis aangelegde glasvezelaansluiting wenst. U kunt hier later niet op terugkomen of rechten aan ontlenen. Hetzelfde geldt als u niet aanwezig bent op de schouwdagen en u geen toestemming hebt verleend om de bungalow te betreden en de foto’s te maken.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben ingelicht.

Scroll Up