Het Bestuur

Het Bestuur van het Coöperatief Beheer Steenhopenweg UA bestaat uit 5 leden.

Een bestuurslid wordt verkozen door de algemene ledenvergadering; een zittingsperiode duurt 3 jaar.

Per 5 november 2022 bestaat het bestuur uit:

 

 

 

 

 

Naam
Functie
Woonplaats
Vakantiewoning
tot en met
Piet Vonk Voorzitter Amersfoort B137 najaar 2025
Henk Westerhof Voorzitter Emmen B136 najaar 2024
Edmond Godijn Secretaris Alkmaar B141 voorjaar 2025
Tieme Hadders Penningmeester Drouwen B092 voorjaar 2024
Marita Steggink Bestuurslid Almelo B140 najaar 2023

 

Naast de 2 jaarlijkse algemene ledenvergaderingen vergadert het bestuur minimaal 3 maal per jaar.

Scroll Up